Enter Title

  

 

  شركت آب و فاضلاب روستايي استان كرمانشاه

 

 


 خط مشي:


 ما اعتقاد داریم که :

  

  ما همواره سعی داریم که فعالیتها را زمان گذاری نمائیم و براساس زمان پیش بینی شده وظیفه نمائیم.

 

  ما همواره سعی داریم که قوانین و مقررات شرکت را به طور دقیق رعایت کنیم .

 

  ما همواره سعی داریم از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال شرکت خودداری کنیم .

 

  ما همواره سعی داریم از شایعه سازی – تهمت – خبر چینی و هر اقدامی که حمیت و اعتماد کارکنان را تضعیف می کند جلوگیری می نمائیم .

 

  ما همواره ارزش هایی را که منبع هدایت ما در ارائه خدمت خداپسندانه به ارباب رجوع می شود فراموش نخواهیم کرد.

 

  ما همواره نظم و آراستگی – وقت شناسی و آمادگی برای ارائه خدمت به ارباب رجوع را از اصول مسلم و قطعی موفقیت خود می دانیم.

 

  ما همواره وجدان کاری و انضباط اداری را سر لوحه امور خود قرار می دهیم.

 

  ما همواره امانت داری – رازداری و استفاده صحیح از امکانات شرکت و پرهیز از اسراف و تبذیر را بر خود واجب می دانیم .

 

  ما همواره با حفظ هویت خود در هر شرایط به اصول اخلاقی و صفات معنوی پایبندیم.

 

  ما همواره با حفظ هویت خود فرهنگ پاسخ گو بودن در برابر ارباب رجوع را از بسترهای تعالی خود می دانیم.

 

  شرکت ما بستری است از ایجاد محیط مناسب  جهت پیشبرد کرامت انسانی و فضایل اخلاقی و پرهیز از تبعیض.

 

  شرکت ما بستری است از اجرای مستمر برنامه های آموزشی ، توجیهی در جهت ترویج فرهنگ تکریم و طلب رضایت ارباب رجوع.

 

ما وظایف را به صورت موثر و کارآمدهمراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقررات شرکت انجام می دهیم.

 

هر چند موفقیت مادی شرکت مورد توجه است ولی ما آن را وسیله ای برای تامین هدفی گسترده تر که ارائه خدمتی مناسب است می دانیم.

 

اعضای شرکت به عنوان ارزشمندترین منابع به حساب می آیند لذا تردیدی در اثرگذاری پندار و کردار آنها در مراجعین نداریم.

 

کلید رمز موفقیت شرکت در رضایت ارباب رجوع است ما در ارائه خدمات به این ویژگی پایبندیم.

 

خدمات ما موجب غنا وتعالی زندگی مردم می شود و روابط بین ما و مردم را تقویت می نماید.


Download : PDF :277 KB