View Archive

مرداد 1397مطالب وارد شده برای


منتشر شده در تاریخ 1397/06/02
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه – فرامرز شوهانی سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ضمن تبریک فرارسیدن هفته دولت ب...

[ادامه مطلب...]


منتشر شده در تاریخ 1397/06/01
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ، شوهانی سرپرست شرکت در پیامی روز کارمند و آغاز هفته دولت را تبریک گفتند،در این پیام چنین آمده است...

[ادامه مطلب...]

بازدید مهندس جانباز رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از پروژه های آبرسانی روستایی در حال اجرای شهرستان کرمانشاه

منتشر شده در تاریخ 1397/05/17
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفار استان کرمانشاه ، مهندس جانباز رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از پروژه آبرسانی روستایی شادم...

[ادامه مطلب...]


منتشر شده در تاریخ 1397/05/17
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفار استان کرمانشاه ،شوهانی سرپرست شرکت آبفار استان فرا رسیدن روز خبرنگار را به همکاران خبرنگار و اهل قلم و رسانه تبریک عرض...

[ادامه مطلب...]

ابراز رضایت احمد صفری نماینده مردم شهرستان کرمانشاه از بهبود روند اجرای طرحهای آبرسانی روستایی شهرستان

منتشر شده در تاریخ 1397/05/13
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه ،احمدصفری نماینده مردم شهرستان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی باتفاق هیئت همراه در ستاد شر...

[ادامه مطلب...]