View Archive

تير 1397مطالب وارد شده برای


منتشر شده در تاریخ 1397/05/06
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه – طی حکمی از سوی فرامرز شوهانی سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه ، ایرج مختا...

[ادامه مطلب...]

محسن حسینی بعنوان سرپرست اداره امور آبفار شهرستان قصر شیرین منصوب شد.

منتشر شده در تاریخ 1397/05/01
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی ستان کرمانشاه – طی حکمی از سوی فرامرز شوهانی سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه ، محسن حسینی...

[ادامه مطلب...]

تقدیم لوح تقدیر از طرف معاونت امور بهداشتی و رئیس مرکزیهداشت استان به سرپرست شرکت

منتشر شده در تاریخ 1397/04/30
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه ، پیرو فعالیتهای مثبت و سازنده شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه در راستای سالم ساز...

[ادامه مطلب...]


منتشر شده در تاریخ 1397/04/26
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه ، مدیر امور آبفار شهرستان صحنه از اصلاح شبکه داخلی روستای آب باریک جنوبی خبر داد.گفتنی ...

[ادامه مطلب...]

بازدید  فرماندار  شهرستان روانسراز پروژه های آبرسانی روستایی  در حال اجرای  شهرستان

منتشر شده در تاریخ 1397/04/26
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفار استان کرمانشاه ، مدیر آبفار شهرستان روانسر از بازدیدسرزده فرمانداروبخشدار بخش مرکزی ازپروژه های تأمین آب وآبرسانی به ر...

[ادامه مطلب...]

تقدیر از مدیر امور آبفار شهرستان اسلام آیاد توسط  بخشدار ،شورا و دهیاری شهر حمیل

منتشر شده در تاریخ 1397/04/26
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه ، از طرف امام جمعه ، شورای اسلامی ، بخشدار و و دهیاران بخش حمیل شهرستان اسلام آباد ازخدما...

[ادامه مطلب...]

رفع مشکل تامین آب کافی روستای  کلاش لولم از توابع شهرستان جوانرود

منتشر شده در تاریخ 1397/04/26
به گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضلاب روستايي استان کرمانشاه، مدیر امور آبفار شهرستان جوانرود از رفع مشکل تامین آب روستای کلاش لولم خبر داد.عزیزی نسب ...

[ادامه مطلب...]

ابراز رضایت  جاسمی نماینده مردم شهرستان کرمانشاه از بهبود روند اجرای طرحهای آبرسانی روستایی شهرستان

منتشر شده در تاریخ 1397/04/19
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه ، سید قاسم جاسمی نماینده مردم شهرستان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی باتفاق هیئت همراه در ...

[ادامه مطلب...]