View Archive

خرداد 1393مطالب وارد شده برای


منتشر شده در تاریخ 1393/04/08
  مدیرعامل آبفار کرمانشاه، خواستار بهره گیری مدیران امور آبفار شهرستان ها در راستای فرهنگ سازی صرفه جویی در مصرف آب و اطلاع رسانی در مباحث مربوط...

[ادامه مطلب...]


منتشر شده در تاریخ 1393/04/03
  به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان کرمانشاه، در دومین روز از هفته صرفه جویی در مصرف آب که «آب،فرهنگ و رسانه» نامداشت، در نشستی...

[ادامه مطلب...]

آغاز هفته صرفه جویی در مصرف آب

منتشر شده در تاریخ 1393/04/03
  هفته اول تیر، هم زمان با شروع فصل تابستان،هفته صرفه جویی در مصرف آب نام گذاری شده است. آب، این س...

[ادامه مطلب...]


منتشر شده در تاریخ 1393/04/02
مدیرآبفارشهرستان دالاهوازبرگزاری کلاس آموزشی توجیهی درراستای سالم سازی آب شرب تولیدی درروستاهای خودگردان دربخش گهواره این شهرستان خبردادوی بیان کرداین...

[ادامه مطلب...]

کسب مقام  برتردر چهاردهمین گردهمایی مشاوران امور زنان وخانواده وزارت نیرو وشرکتهای تابعه

منتشر شده در تاریخ 1393/04/01
  در مراسمی که در سالن آمفی تتاتر وزارت نیروبا حضور آقای مهندس چیت چیان وزیر محترم نیرو و سرکار خانم قیومی مشاور محترم وزیر نیرو در ام...

[ادامه مطلب...]


منتشر شده در تاریخ 1393/03/26
 وضعيت تاسيسات آبرساني شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه در سال 1392 تاسیسات واحد ...

[ادامه مطلب...]