View Archive

ارديبهشت 1393مطالب وارد شده برای


منتشر شده در تاریخ 1393/02/30
به گزارش روابط عمومی ابفار-خانم مهندس شریف پور مدیر اداره کنترل کیفی در خصوص اهداف اداره کنترل کیفی در سال 1393 بیان نمودن : کلر سنجی شبکه ها و مطابقت...

[ادامه مطلب...]


منتشر شده در تاریخ 1393/02/28
  مرادی مدیرآبفارشهرستان دالاهواز  پایش روستاهای شهرستان دالاهودرراستای جلوگیری ازپرت آب درشبکه های آبرسانی خبر داد . وی بیان نمود :درراستا...

[ادامه مطلب...]

برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه

منتشر شده در تاریخ 1393/02/24
  روابط عمومی آبفار- برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه توسط شرکت مهندسین مشاورعالی کاو زاگرس در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه تشکیل ش...

[ادامه مطلب...]


منتشر شده در تاریخ 1393/02/21
  مرادی سرپرست آبفارشهرستان دالاهوازشروع پروژه  آبرسانی به مجتمع کوثر خبرداد.وی بیان نمود که  با اجرای این پروژه آبرسانی  6 ...

[ادامه مطلب...]

بازدید نماینده مردم کرمانشاه در خانه ملت از پروژه 47 روستایی امام علی (ع)

منتشر شده در تاریخ 1393/02/13
  نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی از مجتمع آبرسانی 47 روستایی امام علی (ع) با 1528 خانوار و 7689 نفر جمعیت بازدید بعمل آورد. به گزار...

[ادامه مطلب...]