View Archive

آذر 1396مطالب وارد شده برای

تقدیرشورا اسلامی بخش مرکزی شهرستان دالاهو از مدیر اداره آبفارشهرستان

منتشر شده در تاریخ 1396/09/27
به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان کرمانشاه ، امور آبفار شهرستان دالاهو از تعمیر یکباب مخزن در روستای زلزله زده زرده خبر داد. عزیزخ...

[ادامه مطلب...]

تقدیر از عملکرد اداره نگهداری و بهره برداری تاسسیات  شرکت آبفار استان کرمانشاه توسط معاون نظارت بر  بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

منتشر شده در تاریخ 1396/09/19
به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان کرمانشاه ؛ شاهین پاکروح معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اهداء لوح و ارس...

[ادامه مطلب...]

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه میزبان روح الله بصیری نیا،دوچرخه سوار ایرانی

منتشر شده در تاریخ 1396/09/16
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه ،مدیر عامل ، معاونین و مدیران شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه ، میزبان بصیری نیا ...

[ادامه مطلب...]