View Archive

آذر 1395مطالب وارد شده برای

توسعه شبکه آبرسانی روستای چهر از توابع شهرستان هرسین

منتشر شده در تاریخ 1395/10/11
    به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان کرمانشاه ، امور آبفار شهرستان هرسین در راستای توسعه شبکه آبرسانی روستایی موفق شد با ...

[ادامه مطلب...]


منتشر شده در تاریخ 1395/10/11
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفار استان کرمانشاه ، دو تجربه مدیریتی شرکت آبفار استان کرمانشاه ارسالی به چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت مورد پذیرش و...

[ادامه مطلب...]


منتشر شده در تاریخ 1395/09/29
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه ، مدیر امور آبفار شهرستان روانسر از  بهره برداری  شبکه آبرسانی روستای علی آباد ...

[ادامه مطلب...]


منتشر شده در تاریخ 1395/09/25
به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان کرمانشاه ، امور آبفار شهرستان دالاهو از تعمیر یکباب مخزن در روستای زلزله زده زرده خبر داد. عزیزخ...

[ادامه مطلب...]


منتشر شده در تاریخ 1395/09/24
به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان کرمانشاه ، امور آبفار شهرستان هرسین در راستای شناسایی و قطع انشعابات غیر مجاز  اقدام به پیمایش...

[ادامه مطلب...]

دریافت لوح تقدیرتوسط امور فرهنگی شرکت از ستاد اقامه نماز استان

منتشر شده در تاریخ 1395/09/14
به گزارش روابط عمومی آبفاراستان کرمانشاه : ستاد اقامه نماز استان کرمانشاه به منظور  تقدیر از دستگاه های برتر استان در زمینه ترویج نماز، روز پنج ش...

[ادامه مطلب...]

مجتمع آبرسانی روستایی نجف آباد سنقروکلیایی به صورت ویدئو کنفرانس و به دستور رئیس جمهور محترم افتتاح شد

منتشر شده در تاریخ 1395/09/14
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه ، افتتاح و بهره برداری از مجتمع آبرسانی روستایی نجف آباد سنقر وکلیایی، همزمان با پروژه ها...

[ادامه مطلب...]

انتصابات جدید در شرکت آبفار استان کرمانشاه

منتشر شده در تاریخ 1395/09/14
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه – طی احکام جداگانه ایی از سوی مهندس ایرج شهبازی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی ...

[ادامه مطلب...]