View Archive

آذر 1393مطالب وارد شده برای

مدیرعامل آبفار کرمانشاه :همکاری مناسب مشترکین عامل بهبود کیفیت و کمیت خدمات است

منتشر شده در تاریخ 1393/10/07

مدیرعامل آبفار کرمانشاه ، همکاری مناسب مشترکین را موجب ارتقای کمی و کیفی خدمات دانست و گفت: مشترکین می توانند نقش مهمی را در این خصوص ایفا کنند.

[ادامه مطلب...]


منتشر شده در تاریخ 1393/09/26

با توجه به بارش های اخیر و پرآب شدن چاه ها و چشمه ها تعداد38 روستای آبفار شهرستان کرمانشاه از نعمت آب برخوردار شدند.

[ادامه مطلب...]

برخورد با انشعابات غیر مجاز در سطح روستاهای شهرستان کرمانشاه

منتشر شده در تاریخ 1393/09/26

مدیر آبفار شهرستان کرمانشاه، از شناسایی بیش از 600مورد انشعاب غیر مجاز از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد.

[ادامه مطلب...]


منتشر شده در تاریخ 1393/09/26

مهندس ایزدی فرماندار شهرستان سنقر از آبفار این شهرستان بازدید بعمل آورد.

[ادامه مطلب...]


منتشر شده در تاریخ 1393/09/12

نورالدین احمدی بعنوان سرپرست آبفار شهرستان ثلاث باباجانی منصوب شد.

[ادامه مطلب...]