View Archive

مهر 1396مطالب وارد شده برای

نهمین همایش مدیران آب و فاضلاب شهرها و روستاهای کشور

منتشر شده در تاریخ 1396/08/09
پوستر نهمین همایش مدیران آب و فاضلاب شهرها و روستاهای سراسر کشور
کسب مقام دوم در بخش مدیریت و برنامه ریزی در هفتمین جشنواره روابط عمومی های صنعت آب و فاضلاب توسط روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه

منتشر شده در تاریخ 1396/07/30
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه، در اختتامیه این جشنواره از علی عسگر سبحانی مدیر روابط عمومی آبفارکرمانشاه به جهت کسب این...

[ادامه مطلب...]