View Archive

دی 1397مطالب وارد شده برای


منتشر شده در تاریخ 1397/11/01
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه، کلیه متقاضیان امریه سربازی که دارای برگ اعزام مورخ ۱/۲/۱۳۹۸ در صورت تمایل به گذراندن دور...

[ادامه مطلب...]


منتشر شده در تاریخ 1397/11/01
وزارت نیرو در نظر دارد همزمان با برگزاری آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی در روز شنبه مورخ 1397/12/17 نسبت به استخدام نیرو در شرکت مهندسی آب و فاضلاب ...

[ادامه مطلب...]