NewReqAbfatr

   کمينه

بازگشت

مشترک گرامی:

فیش های تحویلی از دفاتر پیشخوان دولت(ICT) به شرکت آبفار می بایست برای صاحب حساب باشند.
کپی مدارک ارسالی می بایست توسط دفاتر برابر اصل شوند .


مدارک مورد نیاز جهت افزايش ظرفيت قراردادی

1)ارائه اصل و كپی مجوز/سند /موافقت نامه اصولی برای ظرفيت جديد.
2)ارائه تعهد محضری.
3)ارائه آخرین قبض آب بهای پرداخت شده.
4)اصل و كپی فيش بانكی برای صاحب حساب جهت كارشناسی.
5)اصل و كپی فيش بانكی برای صاحب حساب جهت افزايش مابه التفاوت ظرفيت (حق انشعاب برآورد شده).

  فرم درخواست افزايش ظرفيت قراردادی

نام:
نام خانوادگی:
شماره شناسايی:
نوع كاربری فعلی:
select
ظرفيت قراردادی فعلی:
ظرفيت قراردادی مورد درخواست:
شهرستان:
select
بخش:
دهستان:
نام روستا:
تلفن تماس(ثابت):
تلفن تماس(همراه):

کد امنیتی :

کد نمایش داده شده فوق را در زیر وارد نمایید.