NewReqAbfatr

   کمينه

بازگشت

مشترک گرامی:

فیش های تحویلی از دفاتر پیشخوان دولت(ICT) به شرکت آبفار می بایست برای صاحب حساب باشند.
کپی مدارک ارسالی می بایست توسط دفاتر برابر اصل شوند .


مدارک مورد نیاز جهت تعویض کنتور خراب
1)ارائه آخرین قبض آب بهای پرداخت شده.
2)واریز فیش کارشناسی بازدید از کنتور خراب.
3)واریز فیش تعویض کنتور خراب عمدی.

  فرم درخواست تعويض كنتور خراب

نام:
نام خانوادگي:
شماره شناسايي:
علت خرابی کنتور:
select
شهرستان:
select
بخش:
دهستان:
آدرس:
تلفن تماس(ثابت):
تلفن تماس(همراه):

کد امنیتی :

کد نمایش داده شده فوق را در زیر وارد نمایید.