NewReqAbfatr

   کمينه

بازگشت

مشترک گرامی:

فیش های تحویلی از دفاتر پیشخوان دولت(ICT) به شرکت آبفار می بایست برای صاحب حساب باشند.
کپی مدارک ارسالی می بایست توسط دفاتر برابر اصل شوند .


مدارک مورد نیاز جهت تغییر قطر انشعاب
1)درخواست کتبی مورد تائید شورا/دهیار روستا و در صورت اداری بودن اشتراک نیاز به تائید شورا/دهیار روستا نمی باشد.
2)آخرین قبض آب بهاء پرداخت شده.
3)اصل و کپی فیش بانکی برای صاحب حساب جهت هزینه کارشناسی.
4)اصل و کپی فیش بانکی برای صاحب حساب جهت حق نصب کنتور و اتصالات با سایز بالاتر.
    فرم درخواست تغییر قطر انشعاب
           

نام:
نام خانوادگي:
شماره شناسايي:
نوع کاربری فعلی:
select
قطر انشعاب فعلی:
select
قطر انشعاب درخواستی:
select
شهرستان:
select
بخش:
دهستان:
آدرس محل انشعاب:
تلفن تماس(ثابت):
تلفن تماس(همراه):
   

کد امنیتی :

کد نمایش داده شده فوق را در زیر وارد نمایید.