معاونت ها   »   معاونت مهندسی و توسعه   »   شرح وظایف

Enter Title

   کمينه

معاونت مهندسی و توسعه شركت آبفار استان كرمانشاه 

علی نظری

تحصيلات:كارشناس ارشد سازه

سابقه كار : 14 سال

پست الکترونیکی    tarh@abfar-ks.ir 

  

 

اهم عناوین وظایف و مسئولیت های معاونت مهندسی و توسعه

 

 

 

همکاری در انجام مطالعات مربوط به جمعیت شناسی،اجتماعی و اقتصادی وزمین شناسی ومنابع آب وارائه گزارشات لازم.

 

 

 

 

گردآوری آمار واطلاعات در مورد منابع آب روستایی و اقداماتی که در جهت بهره برداری از آن صورت گرفته و تجزیه و تحلیل آن. 
 

 

تهیه و تنظیم برنامه های کوتاه ،میان و بلند مدت در جهت تأمین واستفاده بهینه از منابع آب در چارچوب  سیاست ها ،خط مشی هاو برنامه های کلی ابلاغی.

 

 

مطالعه،طراحی و اجرای آیتم های مختلف پروژه های آب و فاضلاب روستایی در سطح استان.

 

 

نظارت براجراء پروژه ها،طرحها و برنامه های مصوب و ارائه گزارشات موردی و ادواری از پیشرفتهای اجرایی.                                                

 

تهیه و تنظیم گزارشات تحلیلی و تخصصی از اقدامات انجام شد                       

 

 

رسیدگی و تأیید صورت وضعیتها و پیشرفت فیزیکی پروژه ها                                 

 

بررسی و ارزشیابی و تصویب طرحهای مطالعه شده توسط مشاور

 

 

  نظارت برعملیات اجرایی پروژه ها بر اساس نقشه های اجرایی و انجام سایر امور مربوط و مرتبط محوله از سوی مقام ما فوق