معاونت ها   »   معاونت بهره برداری   »   شرح وظایف

Enter Title

   کمينه

 

معاونت بهره بردای شرکت آبفار استان کرمانشاه

یوسف اسماعیلی

تحصیلات : کارشناس ارشد مکانیک سیالات

سابقه کار :  14 سال

 پست الکترونیکی :bahreh@abfar-ks.ir

 

اهم عناوین وظایف و مسئولیت های معاونت بهره برداری

 
 
    گردآوری آمار و اطلاعات مربوط به بهره برداری از شبکه و سرویس و نگهداری از تأسیسات و ارائه گزارشات آماری و تحلیلی و ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به وضعیت کمی و کیفی آب آشامیدنی و دفع فاضلاب روستاها
 

   تهیه و تنظیم برنامه ها و ارائه راهکارهای اصولی در جهت کاهش بحران در سطح روستاهای استان

 

 

    برنامه ریزی و پشتیبانی و نظارت بر حسن اجرای امور بهره برداری ، سرویس و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات

 

 

  نظارت دقیق بر حسن انجام امور کنترل کیفی و بهداشتی آب و فاضلاب و آزمایشگاه های شعب

 

 

    تهیه و تنظیم و ارائه راهکارهای اصولی و منطقی به شعب تابعه و بررسی و ارائه گزارشات تحلیلی و ادواری از نتایج بهره برداری به مدیرعامل شرکت 

 

 

    بررسی مسائل و مشکلات مربوط به امور بهره برداری و ارائه راه حل های مناسب جهت رفع آنها 

 

   اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات پیشگیرانه در تأسیسات و تجهیزات مورد بهره برداری


Download: PDF :405 KB