تحقیقات و بهره وری   »   شرح وظایف

Enter Title

  

 

استقرار سيستم مديريت کيفيت ISO9001:2008

 

گروه تحقیقات و بهره وری از سال 88 رسما" تشکیل و اهداف ذیل را در دستور کار خود قرار داده است :

 

    فراهم آوردن زمينه رشد وشكوفايي در امر تحقيق

    بالا بردن توان علمي وفني كارشناسان

     كاربردي كردن پروژه هاي تحقيقاتي و استفاده از نتايج آن درفعاليتهاي شركت


 

هدف استاندارد:

    سازمان باید سیستم مدیریت کیفیت را مطابق با الزامات استاندارد ایجاد ، مستند و مستقر و نگهداری نماید و به طور اثر مستمر اثر بخشی آنرا بهبود دهد.

پذيرش يک سيستم مديريت کيفيت بايد بعنوان يک تصميم گيري استراتژيک در سازمان در نظر گرفته شود ، طراحي و استقرار سيستم مديريت کيفيت يک سازمان تحت تاثير عوامل متعددي از جمله نيازهاي مختلف ، اهداف مشخص ، محصول ، فرآيندهاي  بکارگرفته شده و اندازه و ساختار سازمان قرار مي گيرد . به همين منظور شرکت با همکاري مشاور ذيصلاح اقدام به استقرار سيستم مديريت کيفيت ISO 9001:2008  در سال 89 نمود

 
اجراي خودارزيابي براساس مدل تعالي EFQM

  مسير تعالي سازماني مسيري براي ايجاد توازن بين رضايتمندي کليه ذينفعان شامل مشتريان، کارکنان، سهام داران، جامعه و ... مي باشد.

   ضرورت پیاده سازی خودارزیابی براساس مدل تعالی سازمانی  :

 
 

   عدم شناخت سازمان از نقاط قوت و نیز نواحی قابل بهبود

   

  مشکلات و دغدغه های پیشروی سازمان در راستای رسیدن به چشم انداز و رقابت در صنعت

  

   کاهش کیفیت تصمیم گیریها بدلیل عدم اشراف مدیران ارشد به تمامی فرایندها و وظایف جزیی سازمان

  

   عدم امکان مشاهده و نظارت مستقیم تمام فعالیتها از سوی مدیران ارشد

  

   فقدان انسجام در فعالیتهای گذشته

  

   نبود سیستمی  جهت حداکثر کردن مشارکت کارکنان

  

   نبود سیستمی جهت استفاده از تجارب بهترینها

  

        ارتقاء فرایندهای مورد نظر سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008

 

 
:گواهي نامه ها 

 

   

Download : PDF :430Kb